Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΙΟΝΑ ΗΛΙΟ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΑΣΤΡΑΠΟΣΙΓΜΑ: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΑ * GEORGE LATHYRIS - ASTRAPOSIGMA: A PRAYER

1η ΕΚΔΟΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΦΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1993
1st EDITION: DIFROS EDITIONS, ATHENS 1993


Μουσική: Ζωναράδικος Χορός -100 Κιθάρες Ευάγγελος Μπουντούνης
Music: Zonaradikos Dance - 100 Guitars Evangelos Boudounis

Video-creation: HELIODROMION
Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...