Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Γιατί πάντα ἡ θεά Ἀθηνᾶ ἀναπαριστᾶται ἐτοιμοπόλεμος;Γιατί πάντα, μά πάντα, μά πάντα ἡ Θεά τῶν Ἑλλήνων Ἀθηνᾶ ἀναπαριστᾶται ἑτοιμοπόλεμη;
Ἡ Θεὰ τῆς καλοζυγισμένης σκέψεως, τῆς σοφίας, τῆς στρατηγικῆς, τῶν ὑπέροχων χειροτεχνημάτων;
Ἡ ΠΑΝΟΠΛΟΣ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ;
Ἡ ὑπέροχη Θεά, ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν πόλεμο, ἀλλὰ εἶναι πανέτοιμη νὰ τὸν διεξαγάγῃ, ὅταν ἡ ἀνάγκη τὸν ἐπιβάλλη καὶ ὄχι μόνον νὰ τὸν κάνει ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν κερδίσῃ ὁπωσδήποτε;
Καὶ τὰ ὅπλα της εἶναι πολλά…
Ἀμυντικὰ καὶ ἐπιθετικὰ συγχρόνως.
Ἀλήθεια, γιατί ποτέ, μά ποτέ δέν τά ἐγκαταλείπει οὔτε μίαν στιγμή;
Μά γιατί εἶναι Ἑτοιμοπόλεμος, ὥστε νά μπορῇ νά παρασκευάζῃ Εἱρήνη;
Καὶ τὸ κράνος ἀκόμη, μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐπομένη σκέψις…
Δέν θά μποροῦσε νά τό βγάλῃ ἀπό τό κεφάλι της διατηρῶντας τόν ὑπόλοιπο ὁπλισμό της, καί νά τό φορέσῃ σέ ἕνα λεπτό, ἐάν ἀπαιτηθῇ νά πολεμήσῃ; Ἐδῶ πιστεύω πὼς εἶναι τὸ κλειδί…
Ἡ Ἀθηνᾶ μᾶς διδάσκει…
Ἡ Θεὰ μᾶς λέει πὼς τὸ κράτος εἶναι ἡ προστασία τῆς Ἐλευθέρας Σκέψεως, τοῦ μυαλοῦ καὶ πῶς πρέπει ΠΑΝΤΑ τὸ μυαλὸ νὰ προστατεύεται, γιὰ νὰ εἶναιΚΑΘΑΡΟ καὶ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΟΝ!!!
Γιὰ νὰ βρίσκεται ΠΑΝΤΑ σὲ Ἐγρήγορση.
Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶ πὼς ἡ ἔκβασις τῶν Πολέμων κρίνεται Πάντα Ἀπὸ τὴν Προστατευμένη Ἀμόλυντο Καθαρὴ Σκέψη.
Τὴν εὐλογία ἀρωγή της νὰ ἔχουμε ὅλοι…
Σήμερα ποὺ τὸ μυαλό μας βομβαρδίζεται…
Καὶ μὴν ξεχνᾶμε τὰ κράνη μας, τὰ πνευματικά μας κράνη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...