Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝ ΚΑΙ ΨΥΧΗ...

Ο ΠΑΝΑΣ και η ΨΥΧΗ. - Alte Nationalgalerie -Berlin


Εκδόσεις Ηλιοδρόμιον

Ώ Φίλε ΠΑΝ τε καί άλλοι όσοι τήδε Θεοί...

***

" Ο Σωκράτης κλείνει την αναφορά του στην ετυμολογία των ονομάτων των Θεών με το όνομα του ΠΑΝΟΣ, που θεωρείται γιος του Ερμού και γι' αυτό αποκαλείται και Ερμόπαν. Δίνει δε τις εξής δύο ετυμολογίες:

1). Πάν < ο πάν μηνύων
δηλαδή, αυτός που φανερώνει το πάν, διότι είναι γιος του Ερμού, 
του Θεού του λόγου, και ο λόγος εκφράζει και σημαίνει το πάν,
όπως είπε και προηγουμένως:
"ο λόγος τό πάν σημαίνει" (Κεφ. 23, 408c2).

2). Πάν < αεί πολών

δηλαδή, ο αιωνίως περιστρεφόμενος,
που δηλώνει την κυκλικότητα, το σύνολο.
Πράγματι ενώ το Έν συμβολίζει το συνεχές,
ο Πάν συμβολίζει το σύνολο των μεριστών πραγμάτων...

... Ο Πάν ως "Αιπόλος" της ανθρώπινης γενεάς
ερωτοτροπεί με τις ΝΥΜΦΕΣ,
διότι αυτές οι οντότητες αναλαμβάνουν
την ύφανση της ψυχής με το σώμα κατά την ενσάρκωση,
άρα αυτές συντηρούν τη ζωή.
Και ο λόγος εκδηλώνεται και καλλιεργείται
μέσα σε ένα έλλογο όν
που ζεί στα υποσελήνια πεδία..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-- ΠΛΑΤΩΝ --«ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ»,
(Απόσπασμα από το ΣΧΟΛΙΟ --(αρ.162)-- Σελ.(496 - 500) του Βιβλίου),
Αρχαίο Κείμενο - Εισαγωγή - Απόδοση - Σχόλια- Ετυμολογικό Λεξικό:
~~~ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ~~~
Εκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - Σειρά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ -(Αρ.14)-

***
ΠΑΝ ΚΑΙ ΨΥΧΗ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...