Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ", ΟΠΕΡΑ ΣΕ 2 ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Η ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Σκοπός της σύντομης αυτής βίντεο-δημιουργίας δεν είναι ασφαλώς να "αποκαλύψει" τα Μυστήρια... αλλά να υπαινιχθεί τα στοιχεία τους και να ανα-γεννήσει κάπως το θεϊκό "κλίμα" τους, την ιερή και μαγική "ατμόσφαιρά" τους, και -κυρίως- να αφυπνίσει τις Ιερές Μνήμες όσων τυχόν τις φέρουν στην Ψυχή τους... Για τους άλλους, ας είναι απλώς μια ευχάριστη, θαυμαστική και σεμνή προσέγγιση σε ένα θέμα μείζονος σημασίας, ένα θέμα Ζωής και Θανάτου... 


ΒΙΝΤΕΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

16η ημέρα του Ιερού μηνός Δήμητρος (21 Αυγούστου - 20 Σεπτεμβρίου), 12ου Ιερού μηνός του Ελευσινίου Μυητικού Ενιαυτού.
Βλ. Σχετικό βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=QZIQgS...

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ "τα συνέχοντα το ανθρώπειον γένος αγιώτατα μυστήρια" ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ "αβίωτον τοις Έλλησι τον βίον";

"Ο Ουαλεντινιανός αφ εστίας ώσπερ αρξάμενος τας νυκτερινάς εκώλυσε θυσίας επιτελείσθαι, τοις μυστικώς πραττομένοις εμποδών διά του τοιούδε νόμου γενέσθαι βουλόμενος.

Επεί δε ο Πραιτεξτάτος ο της Ελλάδος την ανθύπατον έχων αρχήν, ανήρ εν πάσαις διαπρέπων ταις αρεταίς, «τούτον» έφη «τον νόμον αβίωτον τοις Έλλησι καταστήσειν τον βίον, ει μέλλοιεν κωλύεσθαι τα συνέχοντα το ανθρώπειον γένος αγιώτατα μυστήρια κατά θεσμόν εκτελείν», επέτρεψεν αργούντος του νόμου πράττεσθαι πάντα τα εξ αρχής πάτρια."

( Ζώσιμος ο Ιστορικός, 5ος αι. μ.χ.)
http://pyrisporos.blogspot.com/2008/0...

DEMETER OF ELEUSIS AND THE ELEUSINIAN MYSTERIES

Music: Yannis Markopoulos

Video-Creation: Heliodromion
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...