Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Ορφικός Ύμνος Ήρας


Καθισμένη σε γαλάζιους κόλπους, αερόμορφε συ Ηρα 
πού είσαι βασίλισσα των πάντων, μακαριά σύζυγος του Διός, 
και παρέχεις (προσφέρεις) εις τους ανθρώπους ήπιες αύρες, πού τρέφουν τας ψυχάς. 
είσαι μητέρα των βροχών, τροφός των ανέμων, έχεις γεννήσει τα πάντα.
διότι χωρίς εσένα κανένα γενικώς πλάσμα δεν γνωρίζει την φύσιν της ζωής 
διότι συμμετέχεις εις όλα συγκερασμένη με τον σεβαστόν αέρα. 
διότι μόνη εσύ είσαι κυρίαρχος όλων καί όλων είσαι βασίλισσα 
καί με αέρινες ορμητικές κινήσεις τινάσσεσαι (λούζεσαι) εις τα νερά. 
Αλλά συ ή μακαρία θεά πού έχεις πολλά ονόματα καί είσαι ή βασίλισσα πάντων.
είθε να μας έλθης ευμενής με ωραίο χαρούμενο πρόσωπο.

Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἀερόμορφε, ῞
Ηρα παμβασίλεια, Διὸς σύλλεκτρε μάκαιρα, 
ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς, 
ὄμβρων μὲν μήτηρ, ἀνέμων τροφέ, παντογένεθλε· 
χωρὶς γὰρ σέθεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω· 
κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῶι· 
πάντων γὰρ κρατέεις μούνη πάντεσσί 
τ᾽ ἀνάσσεις ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη κατὰ χεῦμα. 
ἀλλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια, 
ἔλθοις εὐμενέουσα καλῶι γήθοντι προσώπωι.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...