Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Πηνελόπη, η βασίλισσα της Ιθάκης με τα μάτια των Μεγάλων Ζωγράφων

Η Πηνελόπη περιμένοντας στην βεράντα του παλατιού της τον Οδυσσέα, 
Jan Styka

Ο θρήνος της Πηνελόπης -  NC Wyeth


Η Πηνελόπη ξετυλίγοντας το κουβάρι της επιβλέπει τον ύπνο του μικρού Τηλέμαχου 
1783-85. Joseph Wright of Derby.
Η Πηνελόπη στα υψηλά δώματα της - Domenico di Pace Beccafumi, 1486-1551


Η Αθηνά στέλνει τον Οδυσσέα στα όνειρα της Πηνελόπης
 Theodor van Thulden (1606 - 1669)

Η Πηνελόπη διαβάζει το γράμμα του Οδυσσέα - Louis Jean François Lagrenée

Γλυκό ύπνο σταλάζει η Αθηνά στα μάτια της Πηνελόπης
William Russell Flint Odyssey

H Πηνελόπη μπροστά στον αργαλειό της - Max Klinger


Η Μνηστήρες παρακολουθούν την Πηνελόπη 
 1912, John William Waterhouse

Η Πηνελόπη στον αργαλειό -  Joannes Stradanus. Flemish. 1523-1605.


Πηνελόπη με το υφαντό - Leandro Bassano, 1575-1585.

Η Πηνελόπη και οι Μνηστήρες, 1900
 VICTOR JOHN ROBERTSON (1892-1903)

'Αγρυπνη η Πηνελόπη ξηλώνει το υφαντό - Thomas Seddon 

Η Πηνελόπη αναμένει τον Οδυσσέα

Η Πηνελόπη κρατώντας το Τόξο του Οδυσσέα
 Angelica Kauffmann 1779
Το όνειρο της Πηνελόπης

Η Πηνελόπη με το Τόξο του Οδυσσέα και τον πιστό Άργο
  From a drawing supplied by the Sculptor. Engraved by W. H. Mote. 
From the statue by R. J. Wyatt.
Η συνάντηση της Πηνελόπης με τον ρακένδυτο Οδυσσέα 
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Η Πηνελόπη δεν δέχεται τις προτάσεις γάμου των Μνηστήρων και τους υποβάλει στον διαγωνισμό του Τόξου - Jan Styka

Η Ευρύκλεια ξυπνάει την Πηνελόπη και την ειδοποιεί για την επιστροφή του Οδυσσέα

Η Ευρύκλεια ξυπνάει την Πηνελόπη υπό την επίβλεψη της Αθηνάς
Angelica kauffman

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...