Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΔΙΟΣ ΑΣΤΡΑΠΑΙΟΥ - Δαιμόνια Νύμφη


Κικλήσκω μέγαν, αγνόν, ερισμάραγον, περίφαντον, 
αέριον, φλογόεντα, πυρίδρομον, αεροφεγγή, 

άστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμωι αυδήι, 
φρικώδη, βαρύμηνιν, άνίκητον θεόν άγνόν, 
άστραπαίον Δία, παγγενέτην, βασιλήα μέγιστον, 
ευμενέοντα φέρειν γλυκερήν βιότοιο τελευτήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...