Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Οι Τρεις Χάριτες με τα μάτια των Μεγάλων Ζωγράφων

Three Graces in Primavera - Sandro Botticelli -  1485-1487


The three graces - Sandro Botticelli


The Three Graces - Carle van Loo (1763)


Las Tres Gracias - Jean Liotard


 The Three Graces, 1856 - William Edward Frost (1810–1877)
 Yale Center of British Art

The Graces in a 1st-century fresco at Pompeii


Les Trois Graces -  François Fressinier


The Three Graces Dancing With A Faun - Jules Scalbert


Οι τρείς Χάριτες - Edouard Bisson - 1899
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...