Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Η ΑΝΟΙΞΗ με τα μάτια των Μεγάλων Ζωγράφων

Spring - Fruhling Franz Xaver

Spring - Christopher Williams

Allegory Of Spring - Nathanael Schmitt (German-1847-1918)

Allegory of Spring - Jerzy Siemiginowski EleuterAn Allegory Of Spring - Lins Adolf (1856-1927 Germany)

Allegory of Spring - Jules Joseph Lefebvre  

RisingSpring - JohnByamShaw

ΑΝΟΙΞΗ - Γ. Ιακωβίδη 

Allegory Of Spring - Picou, Henri Pierre

Allegory of Spring - Fr. Grenoble Préfecture Reception  Room

Spring (The Toilet of Venus) -  Konstantin Egorovich Makovsky (1839-1915)Allegoria della Primavera του Sandro Botticelli - 1482


«Η τοιχογραφία της άνοιξης» (16ος αιώνας π.Χ.), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών


Έρως και Ψυχή


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...