Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ...

Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ


Η Ψυχή
«πρς δ τοτο χω περ το δικαιοπραγεν διαμφισβητσαι, ς οχ ατς ρος μν τε φαίνεται περ ατο κα τος θεος. ᾿Αλλ’ μες μν τε δ π τ βραχύτατον ποβλέποντες τ παρόντα πράγματα πισκοπομεν κα τν ν ποσ βίον, τίς τέ στι κα πως γίγνεται·

ο
μέντοι κρείττονες μν λην τν ζων τς ψυχς κα τος προτέρους ατς βίους πάντας πίστανται, κα ε τινα δ τιμωρίαν πάγουσιν κ παρακλήσεως τν καλούντων, οκ ξω τς δίκης ταύτην πιφέρουσιν, λλ στοχαζόμενοι τν ν προτέροις βίοις μαρτημάτων τς ψυχς τν πασχόντων·

περ ο νθρωποι οχ ρντες νομίζουσιν ατος δίκως περιπίπτειν τας συμφορας ας πάσχουσιν» 


«Για την εκτέλεση των δίκαιων πράξεων δεν έχουμε τον ίδιο ορισμό εμείς και οι θεοί. Εμείς επειδή βλέπουμε σε μικρή έκταση, παρατηρούμε τα πράγματα που υπάρχουν τώρα και την ζωή που έχουμε μπροστά μας ποιά είναι και πως εξελίσσεται.

Οι ανώτεροι όμως από εμάς γνωρίζουν ολόκληρη την ζωή της ψυχής και όλες τις προηγούμενες ζωές της και αν στέλνουν κάποια τιμωρία, μετά από παράκληση αυτών που τους επικαλούνται, την επιφέρουν όχι έξω από την δικαιοσύνη, αλλά λαμβάνοντας υπ’όψιν τους τα αμαρτήματα της ψυχής αυτών που τις υφίστανται, αμαρτήματα που διέπραξαν στις προηγούμενες ζωές τους. 

Επειδή οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν αυτά, νομίζουν ότι πέφτουν άδικα στις συμφορές τις οποίες υψίστανται»
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ - ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ IV 4


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...