Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Προμηθεύς Δεσμώτης με τα μάτια των μεγάλων Ζωγράφων

Hephaestus Enchains Prometheus - Dirck van Baburen, (1623) AmsterdamPrometeo - José de Ribera, el Españoleto.

Prometheus Bound - Cole Thomas  1846-47
Prometheus - Grigory Karpovich Mikhailov


Prometheus Bound - Briton Riviere


Jacob Jordaens - Prometheus Bound (1640)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...