Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Γλυκύ Τέκνον του Διός...


Λέγει λοιπόν η Ψυχή περί του Διός ο οποίος εδημιούργησε το σύμπαν:


Εν μέσω των διανοιών του πατρός κατοικώ εγώ η Ψυχή που εμψυχώνω τα πάντα με την θερμότητα. 
Διότι έθεσε, τον μεν νουν εντός της ψυχής, την δε ψυχή εντός του οκνηρού σώματος,
ημάς (τον νουν και την ψυχήν) εγκατέστησε ο πατήρ των ανθρώπων και των θεών.

....και απεκαλείτο δε η Ψυχή, 
γλυκύ τέκνον του Διός.


Πρόκλου εις Τίμαιον
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...