Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Η Γέννηση της Αφροδίτης με τα μάτια των Μεγάλων Ζωγράφων

William Adolphe Bouguereau - The Birth of Venus (1879).

Chasseriau Theodore -Venus Marine Venus Navy 1838

Amaury Duval - La Naissance de Venus  

Venus Anadyomène - Jean  Auguste Dominique Ingres


The Pearls of Aphrodite - Herbert Draper

Henri Pierre Picou - The birth of Venus

Cabanel - The birth of Venus 1863

Henri Pierre Picou The Birth Of Venus

Henri Pierre Picou - Venus

Boticelli - The Birth of Venus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...